לקבלת מידע נוסף על מוצרי אגרוסופט נא לפנות לדף יצירת קשר

AgroTalk

AgroTalk

AgroTalk הינו יישומון המאפשר העברת מסרים מ AgroPriority ERP לספקים ולקוחות.

ההודעות יכולות להיות: הזמנות רכש, תוצאות בקרת איכות, הזמנות מלקוחות ועוד.

ניתן לשלב את הפצת ההודעות כחלק אינטגרלי במערכת המידע בארגון לדוגמה, 

בסגירת תעודת משלוח לשלוח הודעה מתאימה ללקוח/ אנשי מפתח בארגון 

או בקבלת הזמנת לקוח – עדכון מיידי של איש המכירות הרלוונטי.

ההודעות יכולות לכלול טקסט ותמונות וכמו כן מענה ממקבל ההודעה כגון אישור הזמנת רכש וכדומה.

AgroTalk הינו יישומון המאפשר העברת מסרים מ AgroPriority ERP לספקים ולקוחות.

ההודעות יכולות להיות: הזמנות רכש, תוצאות בקרת איכות, הזמנות מלקוחות ועוד.

ניתן לשלב את הפצת ההודעות כחלק אינטגרלי במערכת המידע בארגון לדוגמה, 

בסגירת תעודת משלוח לשלוח הודעה מתאימה ללקוח/ אנשי מפתח בארגון 

או בקבלת הזמנת לקוח – עדכון מיידי של איש המכירות הרלוונטי.

ההודעות יכולות לכלול טקסט ותמונות וכמו כן מענה ממקבל ההודעה כגון אישור הזמנת רכש וכדומה.

מסכי האפליקציה: